יולי

29
ליונ

שמינית הגמר | ברלין + לייפציג | יורו 2024

תאריך:

29/06/2024 18:00,02/07/2024 21:00

29
ליונ

שמינית הגמר | ברלין + לייפציג | יורו 2024

שלב שמינית הגמר

תאריך:

29/06/2024 18:00,02/07/2024 21:00

02
ליול

שמינית הגמר במינכן | יורו 2024

תאריך:

02/07/2024 18:00

02
ליול

שמינית הגמר במינכן | יורו 2024

שלב שמינית הגמר

תאריך:

02/07/2024 18:00

01
ליול

משחק 42 שמינית גמר: סגנית בית D – סגנית בית E | יורו 2024

תאריך:

01/07/2024 18:00

01
ליול

משחק 42 שמינית גמר: סגנית בית D – סגנית בית E | יורו 2024

שלב שמינית הגמר

תאריך:

01/07/2024 18:00

01
ליול

משחק 41 שמינית גמר: מנצחת בית F – מקום שלישי A/B/C | יורו 2024

תאריך:

01/07/2024 21:00

01
ליול

משחק 41 שמינית גמר: מנצחת בית F – מקום שלישי A/B/C | יורו 2024

שלב שמינית הגמר

תאריך:

01/07/2024 21:00

02
ליול

משחק 44 שמינית גמר: מנצחת בית D – סגנית בית F | יורו 2024

תאריך:

02/07/2024 21:00

02
ליול

משחק 44 שמינית גמר: מנצחת בית D – סגנית בית F | יורו 2024

שלב שמינית הגמר

תאריך:

02/07/2024 21:00

02
ליול

משחק 43 שמינית גמר: מנצחת בית E – מקום שלישי A/B/C/D | יורו 2024

תאריך:

02/07/2024 18:00

02
ליול

משחק 43 שמינית גמר: מנצחת בית E – מקום שלישי A/B/C/D | יורו 2024

שלב שמינית הגמר

תאריך:

02/07/2024 18:00

05
ליול

משחק 45 רבע גמר: מנצחת משחק 37 – מנצחת משחק 39 | יורו 2024

תאריך:

05/07/2024 18:00

05
ליול

משחק 45 רבע גמר: מנצחת משחק 37 – מנצחת משחק 39 | יורו 2024

שלב רבע הגמר

תאריך:

05/07/2024 18:00

05
ליול

משחק 46 רבע גמר: מנצחת משחק 41 – מנצחת משחק 42 | יורו 2024

תאריך:

05/07/2024 21:00

05
ליול

משחק 46 רבע גמר: מנצחת משחק 41 – מנצחת משחק 42 | יורו 2024

שלב רבע הגמר

תאריך:

05/07/2024 21:00

06
ליול

משחק 47 רבע גמר: מנצחת משחק 43 – מנצחת משחק 44 | יורו 2024

תאריך:

06/07/2024 21:00

06
ליול

משחק 47 רבע גמר: מנצחת משחק 43 – מנצחת משחק 44 | יורו 2024

שלב רבע הגמר

תאריך:

06/07/2024 21:00

06
ליול

משחק 47 רבע גמר: מנצחת משחק 43 – מנצחת משחק 44 | יורו 2024

תאריך:

06/07/2024 21:00

06
ליול

משחק 47 רבע גמר: מנצחת משחק 43 – מנצחת משחק 44 | יורו 2024

שלב רבע הגמר

תאריך:

06/07/2024 21:00

09
ליול

חצי הגמר במינכן | יורו 2024

תאריך:

09/07/2024 21:00

09
ליול

חצי הגמר במינכן | יורו 2024

שלב חצי הגמר

תאריך:

09/07/2024 21:00

09
ליול

משחק 49 חצי גמר: מנצחת משחק 45 – מנצחת משחק 46 | יורו 2024

תאריך:

09/07/2024 21:00

09
ליול

משחק 49 חצי גמר: מנצחת משחק 45 – מנצחת משחק 46 | יורו 2024

שלב חצי הגמר

תאריך:

09/07/2024 21:00

10
ליול

משחק 50 חצי גמר: מנצחת משחק 47 – מנצחת משחק 48 | יורו 2024

תאריך:

10/07/2024 21:00

10
ליול

משחק 50 חצי גמר: מנצחת משחק 47 – מנצחת משחק 48 | יורו 2024

שלב חצי הגמר

תאריך:

10/07/2024 21:00

14
ליול

גמר יורו 2024

תאריך:

14/07/2024 21:00

14
ליול

גמר יורו 2024

תאריך:

14/07/2024 21:00

12
ליול

קולדפליי | רומא