תקנון, תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

תקנון, תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

רכישת כרטיסים ו/ או חבילות ספורט באתר “TikTik” (להלן “טיקטיק” ו/או “TikTik”) מהווה הסכמה לתנאי מסמך זה.
המסמך מתייחס לשני המינים, אך מנוסח בלשון זכר.

תנאי הרכישה :
 • הלקוח מאשר כי הוא מסכים להצעה ו/או תנאי החבילה המצורפים אשר מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה. הלקוח מודע לכך שמחיר הכרטיס לארוע אשר בהזמנה הזו גבוה מהמחיר הנקוב על גבי הכרטיס.
 • הלקוח מתחייב לנהוג לפי נהלי חברות התעופה ו/או בתי המלון ו/או כל ספק צד ג’ אחר המספק שירותים בקשר עם עסקה זו .
 • באחריות הלקוח להעביר לטיקטיק בכתב את פרטי מלון בו ישהה בחו”ל, לרבות כתובת מלאה, השם עליו בוצעה ההזמנה למלון, תאריך הגעה ומספר טלפון. במידה והלקוח יתארח אצל אדם פרטי עליו למסור בכתב פרטי כתובת בה ישהה וכן מספר טלפון.
 • הלקוח מודע כי חברות תעופה רשאיות לעדכן מועדי טיסות על פי שיקול דעתן בלבד.
 • על הלקוח למסור מראש שמות כל הנוסעים באנגלית ותאריכי לידה, כפי שהם מופיעים בדרכון. בנוגע לילדים עד גיל 12 (יום ההולדת חייב להיות לפני יום היציאה מישראל).
 • באחריות הלקוח למסור לטיקטיק פרטי התקשרות עימו בחו”ל, לרבות טלפון נייד שיהיה זמין לקבלת שיחות. באם הלקוח מפעיל קוד סינון שיחות, על הלקוח למסור זאת לטיקטיק.
 • תנאי התשלום בטיקטיק הם קבלת תשלום עבור השירות טרם הארוע. אמצעי תשלום מפורטים בהמשך.
 • מחירי העסקה נקובים ביורו, אלא אם יוסכם אחרת בין הצדדים, והחיוב בשקלים חדשים יעשה בהתאם לשער העברות והמחאות גבוה של המטבע ביום ביצוע התשלום.
 • בביצוע הזמנת און ליין באתר, ישלח אל מבצע ההזמנה מייל שכותרתו “ההזמנה שלך מהאתר TikTik-Online.co.il התקבלה!”, למען הסר ספק, מייל זה איננו מייל אישור. אישור ההזמנה יתקבל במייל נוסף לאחר שיאושרו רכיבי ההזמנה
זמני אספקת הכרטיסים ומדיניות השילוח :
 • אספקת הכרטיסים תעשה עד כיום לפני המשחק בבית המלון או במקום הלינה בו ישהה הלקוח.
 • שימוש בכרטיס הכניסה למשחק והתנהגות באיצטדיונים:
 • במידה והלקוח מקבל עם הכרטיס דפי הסבר, עליו לקרוא ולהבין את הכתוב בהם. באם יש שאלות, יש לפניות אלינו במיידי לטלפון החרום, 00972-52-5949785, על כל פנים, אנו מבקשים שלא לפנות לדיילים ו/או סדרנים ו/או אנשי אבטחה אחרים לרבות שוטרים, ללא אישור שלנו. בכל שאלה, פנו אלינו.
 • על הלקוח להגיע למשחק בלבוש נייטרלי או בלבוש של הקבוצה אשר עם אוהדיה הוא יושב. לא תתאפשר כניסה ליציע של אוהדי קבוצה מסויימת עם לבוש של הקבוצה היריבה.
 • אנו ממליצים לא להניף דגלי ישראל, ולא להבליט את היותכם ישראלים, לרבות דיבור עברית באצטדיונים.
 • במידה והנכם יושבים ביציע קבוצה מסויימת, והנכם אוהדים את הקבוצה היריבה, אל תשמחו / אל תביעו שמחה במקרה והקבוצה היריבה ( אשר אותה אתם אוהדים ) מבקיעה שער, זוכה בכדור עונשין ” פנדל ” או בכל ארוע אחד לטובתה. התנהגות שכזו פירושה התגרות בקהל ובמקרה הטוב תסולקו מהאיצטדיון על ידי אנשי אבטחה / שוטרים.
 • במידה והלקוח מקבל מנוי / כרטיס חבר -MEMBER CARD על הלקוח להחזיר את הכרטיס לטיקטיק. במקרה כזה, טיקטיק תדאג לאסוף הכרטיסים מהמלון.
 • במידה ולקוח מאבד / נגנב ממנו כרטיס מנוי או כרטיס חבר – MEMBER שסופק לו על ידי ספק של טיקטיק שירותים, על הלקוח לשאת בעלויות של אובדן זה, לרבות תשלום לספק בגין אובדן זה.
אחריות טיקטיק :
 • טיקטיק מתחייבת לספק ללקוח את הכרטיס/ים שהוזמנו לכתובת שימסור לו הלקוח ולספק את כל השירותים שהוזמנו, אושרו ושולמו ע”י הלקוח. כאמור הכרטיסים מסופקים עד יום האירוע.
 • מסירת כרטיס ללקוח נחשבת באם מתקיימים אחד או יותר מהמקרים הבאים : 1. מסירה למלון בו מתארח הלקוח. 2. מסירה לכתובת בה מתארח הלקוח (במקרה והלקוח מתארח אצל חבר / קרוב משפחה) 3. מסירה לאדם שפרטיו נמסרו לספק ע”י הלקוח. 4. מסירה ידנית ללקוח. 5. שליחת כרטיס ללקוח בדוא”ל (E-TICKET)
 • אין התחייבות על מיקום באיצטדיון, אלא אם סוכם אחרת בכתב. טיקטיק הינו גורם המתאם בין ספקי שירותים שונים לרבות חברות תעופה, בתי מלון, ספקי כרטיסים וכו’, ולפיכך, אינו אחראי לתקלות הנגרמות עקב ביצוע לקוי של השירותים המסופקים ע”י ספקי השירותים, או עקב גורמים שאינם תלויים בו או בספקי צד ג’ המעורבים בעסקה זו.
 • למען הסר ספק, טיקטיק אינה אחראית על כל כשל בשירות של מוביל המעורב בעסקה, לרבות מוביל אווירי, מוביל יבשתי וכולי. יחד עם זאת, טיקטיק מתחייבת  לעדכן את הלקוח בכל שינוי במועד טיסה. אין טיקטיק אחראית על גנבת הכרטיס, אובדן ו/או כל נזק אחר שייגרם לכרטיס לאחר שנמסר ללקוח. לא יהיה שום החזר כספי במקרה שכזה.
 • במקרה והמשחק/ אירוע/ הופעה נדחה בוטל ו/או הופסק או במקרה והלקוח לא יכול להגיע למשחק מסיבת כח עליון, או מכל סיבה שהיא אין הדבר מחייב את טיקטיק למתן פיצוי ו/או החזר כספי כלשהו ללקוח. לקוח יקר, מועדי משחקים נתונים לשינויים. אנו ממליצים לבדוק אותם באתרי האינטרנט של הקבוצות המעורבות במשחק.
 • טיקטיק לא תישא באחריות לנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים שעשויים להיגרם ללקוח בקשר עם השירותים המסופקים על ידי טיקטיק, בין שמקור הנזקים הללו  הינו טיקטיק עצמה ובין בספקים אחרים.
נהלי ביטול :
 • הכרטיסים לאירועים בחו”ל, הינם ללא אפשרות ביטול – אי לכך , דמי הביטול של חבילות נופש הכוללת הופעה או אירוע ספורט ב- 14 יום הראשונים יהיו 33% מסך העסקה.
 • בחבילות נופש הכוללות אירוע ספורט או הופעה בחו”ל, אשר חברת התעופה הינה זרה ללא בסיס בישראל – דמי הביטול יהיו 66% מהרגע הראשון, זאת מכיוון שחוק הגנת הצרכן לא חל בגין חברות תעופה אלו.
 • לאחר 14 יום מרגע ביצוע ההזמנה – דמי ביטול מלאים
 • בעסקאות שתאריך היציאה הינו פחות מ 14 ימים למועד ההמראה – דמי ביטול מלאים מהרגע הראשון
 • שינויים (שינוי שם וכו) לפי תנאי הספקים השונים 
 • מובהר בזאת, כי מיד לאחר ביצוע ההזמנה על ידי הלקוח פונה טיקטיק לספקי הכרטיסים בניסיון לרכוש עבור המזמין את הכרטיסים שהוזמנו. עם קבלת הודעה מאת הספק כי הכרטיסים שהוזמנו ניתנים לרכישה, מבצעת טיקטיק את ההזמנה ומעבירה תשלום מלא בגין הכרטיסים לספק. לטיקטיק אין אפשרות לקבל החזר כספי מהספק במקרה של ביטול.
 • לאור האמור לעיל, מקרה ביטול עסקה מצד הלקוח, דמי הביטול הם 100% משווי העסקה. כל סכום אשר יוחזר ללקוח הוא פרי רצונו הטוב של כל ספק ו/או צד ג’ המעורב בעסקה.
 • ביטולי עסקה יעשו במפורש עפ”י חוק הגנת הצרכן 1981.
 • במקרה והלקוח מעוניין לבטל עסקה מכל סיבה שהיא, יעביר הלקוח בקשה מסודרת בכתב, לפקס מספר: 073-7017878 או לדוא”ל info@tiktik.co.il, עם פירוט של סיבת הביטול.
 • טיקטיק שומרת לעצמה בלבד את הזכות לבדוק מול הצדדים השלישיים המעורבים בעסקה אפשרות של קבלת החזר כל שהוא במקרה ביטול מצד הלקוח מכל סיבה שהיא. אין טיקטיק מתחייבת לעשות כל מאמץ לקבלת דמי ביטול מכל  צד ג’ המעורב בעסקה,  במקרה וצד ג’ המעורב בעסקה מחליט לזכות את הספק בסכום אשר הוא חלק או מלוא התמורה שהועברה לו יחליט הספק בעצמו על גובה ההחזר ללקוח.
 • הלקוח רשאי לרכוש פוליסת ביטוח למקרי ביטול, על אחריותו ועל חשבונו, אך בכל מקרה שהוא לא תהיה חבות כל שהיא על טיקטיק. – הלקוח מאשר כי קרא והבין את תנאי הביטול הנ”ל, וכי הוא מסכים להם. ידוע ללקוח כי הספק עובד מול ספקי צד ג’ תוך הסתמכות על הסכמה מוחלטת להם, וכי ללקוח לא תהיה כל תביעה, ו/או ואו דרישה או טענה כלפי טיקטיטק בקשר לתנאים הללו.
אמצעי תשלום :
 • כרטיס אשראי, ניתן גם בתשלומים, לפי הפירוט הבא : עד 2 תשלומים, ללא חיוב ריבית / הצמדה. בין 3 ל- 12 תשלומים תגבה עמלה בשיעור של 1.5% עד 6% מערך העסקה.
 • העברה בנקאית, מזומן – צ’קים / המחאות : ניתן לשלם בצ’ק אחד מזומן. – במידה והנכם מזמינים מראש שירות ( חבילות כדורגל או כרטיסים ) לארוע שיתקיים מספר חודשים לאחר ביצוע ההזמנה, ניתן לפרוש את סכום התשלום לכמה תשלומים (צ’קים) כל עוד מלוא הסכום נפרע טרם האירוע. בנוסף, על הלקוח לספק פרטי כרטיס אשראי כערבון.
 • הלקוח רשאי לשלם במזומן במטבע חוץ, בתוספת עמלת הפרשי שערים הנגבת ע”י הבנק. – החיוב יתבצע בשקלים חדשים על פי שער המחאות והעברות גבוה של במטבע ביום ביצוע התשלום.
 • ניתן לשלם בכרטיס אשראי דרך האתר לחבילות ולמשחקים מסויימים. הסליקה מתבצעת בצורה מאובטחת עם חברת ZCREDIT ודף התשלום מאובטח בתקן – PCI-DSS.
הגנת והגבלת פרטיות :
 • טיקטיק לא תפגע בפרטיותו של לקוח ותמלא בעניין זה אחר הוראות הגנת הפרטיות התשמ”א 1981.
 • הפרטיות שלך חשובה לנו. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך אנחנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו ואודות האפשרויות העומדות בפניך בעת השהות באתר וככל הנוגע להתנהלות שלנו לגבי איסוף מידע באתר.   כדי לוודא מודעות המבקרים באתר, מופיע מידע זה הן בדף הבית של האתר והן בכל נקודה שבה נדרשים פרטי מידע אישיים.
המידע שאנו אוספים:

בעמודים באתר שבהם ניתן להזמין מוצר או שירות, להזמין מידע וכו’, נדרש מידע כמפורט:

 • שם
 • ת.ז.
 • כתובת
 • דוא”ל
 • טלפון
 • מספר כרטיס אשראי
מה אנחנו עושים עם המידע:

במידע הנמסר לשם ביצוע הזמנה של  שירות  אנו עושים שימוש אך ורק למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה (למשל חיוב הצרכן, הוצאת קבלה וכו’).
המידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט ככל הנדרש להשלמת המטלה (כגון לחברת האשראי).

מידע הנמסר אודות אדם אחר לצורך משלוח מתנה משמש למטרה זו בלבד במקרה ששלחת לנו דוא”ל נשתמש בכתובת הדוא”ל שממנה שלחת לצורך משלוח דוא”ל חוזר אך לא לכל מטרה אחרת, וכמו כן לא נמסור את הכתובת לכל גוף אחר.

אם אתה מעוניין לקבל מידע נוסף אתה מוזמן לידע אותנו בדבר רצונך זה ונפעל בהתאם. בכל מקרה לא נעשה שימוש בפרטים שלך לצורך זה אלא אם בקשת זאת מפורשות. מצורף טופס בקשת מידע לכתובת הדוא”ל שלך בעניין מבצעים.

במידע לא מזהה, כלומר מידע שאינו יכול להיות מיוחס לאדם מסוים, אנו עושים שימוש כדי לשפר את האתר שלנו ולעדכן את ההתנהלות המסחרית שלנו ואת שירותינו, כשמידע לא שמי זה מועבר גם לגורמים אחרים, בהם המפרסמים אצלנו. לדוגמא: מספר המבקרים באתר, זמן השהייה באתר, אך לא כל פרט מידע המזהה אישית את המבקר באתר.

כמובן שאיננו עושים כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום שהעברת, בין אם זה כרטיס אשראי או מספר חשבון בנק, אלא לביצוע התשלום, ואיננו מעבירים אותו לכל גורם נוסף זולת לצורך זה.

המחויבות שלנו לאבטחת מידע :

אנו מונעים כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלנו. אנו שומרים על המידע מעודכן, ומוודאים שימוש נכון בנתונים. יישמנו הליכים פיזיים, טכנולוגיים ואלקטרוניים כדי לאבטח את המידע שאנו אוספים באתר. ואנו עומדים בתנאי אבטחת המידע באינטרנט ע”פ הקריטריונים המחמירים ביותר.

הסליקה מתבצעת בצורה מאובטחת עם חברת PELECARD ודף התשלום מאובטח בתקן – PCI-DSS.

הדין וסמכות השיפוט :

הדין הקובע לעסקה זו הוא הדין הישראלי בלבד. הלקוח מאשר כי במקרה של מחלוקת ו/או תביעה תחול הסמכות השיפוט של בתי המשפט המוסמכים במחוז ת”א בלבד.

בכבוד רב,

טיקטיק שירותי תיירות ספורט

לשירותך בכל מקום ובכל זמן: 073-272-6000

שעות פעילות משרד :
ימים א-ה 08:30-18:30
ו וחגים    08:30-14:30
פקס : 073-70178780
מייל : info@tiktik.co.il