טיסות למונדיאל בקטאר

20-24/11 | טיסה למונדיאל (משחק פתיחה ובתים)

20.11: תל אביב – דוחא | 9:00 – 13:35

24.11: דוחא – תל אביב | 14:45 – 21:00

20-24/11 | טיסה למונדיאל (משחק פתיחה ובתים)

20.11: תל אביב – דוחא | 9:00 – 13:35

24.11: דוחא – תל אביב | 14:45 – 21:00

20-29/11 | טיסה למונדיאל (משחק פתיחה ובתים)

20.11: תל אביב – דוחא | 9:00 – 13:35

29.11: דוחא – תל אביב | 14:45 – 21:00

20-29/11 | טיסה למונדיאל (משחק פתיחה ובתים)

20.11: תל אביב – דוחא | 9:00 – 13:35

29.11: דוחא – תל אביב | 14:45 – 21:00

24-29.11 | טיסות למונדיאל (שלב הבתים)

24.11: תל אביב – דוחא | 9:00 – 13:35

29.11: דוחא – תל אביב | 14:45 – 21:00

24-29.11 | טיסות למונדיאל (שלב הבתים)

24.11: תל אביב – דוחא | 9:00 – 13:35

29.11: דוחא – תל אביב | 14:45 – 21:00

24.11-4.12 | טיסות למונדיאל (שלב הבתים שמינית)

24.11: תל אביב – דוחא | 9:00 – 13:35

4.12: דוחא – תל אביב | 14:45 – 21:00

24.11-4.12 | טיסות למונדיאל (שלב הבתים שמינית)

24.11: תל אביב – דוחא | 9:00 – 13:35

4.12: דוחא – תל אביב | 14:45 – 21:00

29/11-4/12 | טיסות למונדיאל (בתים | שמינית)

29.11: תל אביב – דוחא | 9:00 – 13:35

4.12: דוחא – תל אביב | 14:45 – 21:00

29/11-4/12 | טיסות למונדיאל (בתים | שמינית)

29.11: תל אביב – דוחא | 9:00 – 13:35

4.12: דוחא – תל אביב | 14:45 – 21:00

29/11-8/12 | טיסות למונדיאל (בתים | שמינית)

29.11: תל אביב – דוחא | 9:00 – 13:35

8.12: דוחא – תל אביב | 14:45 – 21:00

29/11-8/12 | טיסות למונדיאל (בתים | שמינית)

29.11: תל אביב – דוחא | 9:00 – 13:35

8.12: דוחא – תל אביב | 14:45 – 21:00

4-8.12 | טיסות למונדיאל (משחקי השמינית)

4.12: תל אביב – דוחא | 9:00 – 13:35

8.12: דוחא – תל אביב | 14:45 – 21:00

4-8.12 | טיסות למונדיאל (משחקי השמינית)

4.12: תל אביב – דוחא | 9:00 – 13:35

8.12: דוחא – תל אביב | 14:45 – 21:00

4-12.12 | טיסות למונדיאל (שמינית + רבעים)

4.12: תל אביב – דוחא | 9:00 – 13:35

12.12: דוחא – תל אביב | 14:45 – 21:00

4-12.12 | טיסות למונדיאל (שמינית + רבעים)

4.12: תל אביב – דוחא | 9:00 – 13:35

12.12: דוחא – תל אביב | 14:45 – 21:00

8-12.12 | טיסות למונדיאל (משחקי הרבע)

8.12: תל אביב – דוחא | 9:00 – 13:35

12.12: דוחא – תל אביב | 14:45 – 21:00

8-12.12 | טיסות למונדיאל (משחקי הרבע)

8.12: תל אביב – דוחא | 9:00 – 13:35

12.12: דוחא – תל אביב | 14:45 – 21:00

8-15.12 | טיסות למונדיאל (רבעים + חצאים)

8.12: תל אביב – דוחא | 9:00 – 13:35

15.12: דוחא – תל אביב | 14:45 – 21:00

8-15.12 | טיסות למונדיאל (רבעים + חצאים)

8.12: תל אביב – דוחא | 9:00 – 13:35

15.12: דוחא – תל אביב | 14:45 – 21:00

12-15.12 | טיסות למונדיאל (משחקי החצי)

12.12: תל אביב – דוחא | 9:00 – 13:35

15.12: דוחא – תל אביב | 21:00 – 03:15

12-15.12 | טיסות למונדיאל (משחקי החצי)

12.12: תל אביב – דוחא | 9:00 – 13:35

15.12: דוחא – תל אביב | 21:00 – 03:15